Start pagina
Ons bedrijf
Uw administratie
Bekijk onze tarieven
Overige diensten
Contact informatie
go


Fistron Project Methode

Wij willen de implementatie van uw administratieve automatisering op een professionele manier aanpakken. Daarvoor is het belangrijk om gefaseerd te werk te gaan. Hiervoor maken wij gebruik van een projectmethode die al jarenlang beproefd en succesvol gebleken is. De implementatie van de oplossingen die we u kunnen bieden omvat 5 zeer belangrijke stappen:

 1. Intakefase
  Wanneer u uw administratie wilt automatiseren, of wanneer u voor de keuze staat om op zoek te gaan naar een nieuw administratief systeem, of wanneer u de automatisering van uw administratie wilt uitbreiden brengt dit een groot aantal vragen, maar ook beslissingen met zich mee. In een eerste intakegesprek zullen wij samen met u de volgende onderdelen behandelen, waarbij we natuurlijk eerst zullen starten met een algemene introductie. Vervolgens zullen de resultaten van de intakefase puntsgewijs worden beschreven, waarin natuurlijk de definitie van de probleemstelling en de beschrijving van de huidige situatie zullen worden vastgelegd, alsmede de mogelijkheden tot verbetering van de situatie en de gemaakte afspraken.
   
 2. Inventarisatiefase
  In de inventarisatiefase zal het zogenaamde toepasbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Naast de doelstelling van het project en de definiėring van het gewenste resultaat, zullen uw eisen en wensen uitgebreid in kaart worden gebracht. Door middel van interviews met diverse disciplines binnen uw organisatie kunnen wij ons een beeld vormen van uw organisatie in het heden om vervolgens u een beeld te schetsen van uw organisatie in de toekomst. Tevens zullen we een  afbakening van het project vastleggen, de randvoorwaarden schetsen, de werkstructuur en de projectfasering definiėren en natuurlijk een projectbegroting opstellen.
   
 3. Prototype fase
  Het definiėren van een prototype op basis van de informatie uit het toepasbaarheidsonderzoek en het projectplan behoort tot één van belangrijkste onderdelen van de hele implementatie. Door middel van een prototype of ontwerp kan heel snel uw specifieke situatie worden gespiegeld aan de functionaliteit van de software. Een prototype is dus eigenlijk een simulatie van de door u gewenste situatie. Het prototype kan door middel van een workshop of presentatie aan u worden getoond, en heeft tot doel om probleemgebieden in een vroeg stadium te identificeren. Wij zullen naar aanleiding van het prototype een datamodel maken, een eventuele knelpuntanalyse definiėren en tot een definitief advies komen.
   
 4. Productiefase
  Wanneer het prototype u heeft overtuigd van de geboden oplossing en we samen met u hebben geconstateerd dat we uw eisen en wensen op een effectieve manier kunnen vertalen in de geboden oplossing zullen we de projectbesturing voor de implementatie in een projectplan vastleggen. Naast het definiėren van afspraken over de aanpak en fasering van het project zal een vastlegging worden gemaakt van de benodigde resources en zal de projectorganisatie worden samengesteld.

  Het projectplan is een stuurdocument dat bijdraagt aan de juiste inrichting van het project. Naast statische informatie over de projectinrichting zal ook een voortgangsrapportage onderdeel zijn van het projectplan. Deze dynamische informatie geeft u duidelijk inzicht in de stand van zaken binnen het project en bevat informatie over de voortgang van het project door middel van een urenbestedingsoverzicht, een korte termijn planning, showstoppers en managementkwesties en de gemaakte afspraken per projectonderdeel.

  Tijdens de productiefase zal de oplossing worden geļmplementeerd. Voordat wordt overgegaan tot de definitieve installatie en eventuele dataconversie zal een acceptatietest plaatsvinden. Indien gewenst kunnen alle procedures waarmee u in de nieuwe situatie te maken krijgt worden vastgelegd in een procedureboek. Tot slot is het van groot belang dat de eindgebruikers in uw organisatie worden getraind.
   
 5. Nazorgfase
  Na oplevering en acceptatie zal het project officieel worden afgesloten. Door middel van een acceptatieformulier bevestigt u dat het project in overeenstemming met het toepasbaarheidsonderzoek en het projectplan is uitgevoerd. Het project zal nog eenmaal worden geėvalueerd, en er zal gekeken worden of het wenselijk is om vervolgprojecten op te starten. Tevens zal een nazorgplan worden gedefinieerd dat zal voorzien in eventuele aanvullende opleidingen, contracten en andere uit het project voortvloeiende acties. Tot slot zal de projectgroep worden ontbonden.
   

Meer informatie

Voor meer informatie over de ‘Fistron Project Methode’, of de producten en diensten van Fistron Consultancy voor uw organisatie, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.